Service Manuals, User Guides, Schematic Diagrams or docs for : ONKYO Audio TX-NR515 download1

<< Back | Home

Most service manuals and schematics are PDF files, so You will need Adobre Acrobat Reader to view : Acrobat Download Some of the files are DjVu format. Readers and resources available here : DjVu Resources
For the compressed files, most common are zip and rar. Please, extract files with Your favorite compression software ( WinZip, WinRAR ... ) before viewing. If a document has multiple parts, You should download all, before extracting.
Good luck. Repair on Your own risk. Make sure You know what You are doing.
Image preview - the first page of the document
download1


>> Download download1 documenatation <<

Text preview - extract from the document
             Inhoudsopgave
AV-RECEIVER     Veiligheidsinformatie en inleiding ................2
TX-NR515       Inhoudsopgave...............................................5           Aansluitingen ...............................................11           Inschakelen & basisbediening ....................19Gebruiksaanwijzing  Geavanceerde bediening.............................44           Andere componenten bedienen..................67           Bijlage ...........................................................74           Internet radiohandleiding

           Afstandsbedieningscodes
                                          Nl
                                                                              Veiligheidsinformatie en inleiding
                                     ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte      A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
                                     afgeeft.                            B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het
   WAARSCHUWING:                         9.  Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de          apparaat is terechtgekomen;
   OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKO-             gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker       C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
   MEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF            teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee       D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u
   REGEN BLOOTGESTELD WORDEN.                     ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee          de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik
                                     pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen        alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing
   OPGELET:                              of de derde aardingspen is aangebracht voor uw           worden beschreven om het apparaat te bedienen.
   OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG              veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw         Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan
   NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTERPANEEL               stopcontact past, moet u contact opnemen met een          resulteren in ernstige beschadiging en vereist in
   WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN PROFES-             elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen.      veel gevallen een uitgebreide reparatie door een
   SIONELE ONDERHOUDSMONTEURS OVER.               10.  Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt      bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer
                                     of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats      in de oorspronkelijke toestand terug te brengen;
       WARNING             AVIS            van de stekker, het stopcontact of het punt waar het      E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw
       RISK OF ELECTRIC SHOCK  RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE     snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.       beschadigd is;
          DO NOT OPEN       NE PAS OUVRIR
                                  11.  Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de       F. Wanneer het apparaat niet naar behoren
      Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige       fabrikant worden aanbevolen.                    functioneert of wanneer de prestaties afnemen.
      driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat  12.  Gebruik alleen een verrijdbaar     WAARSCHUWING    16. Voorwerpen en vloeistoffen
      er niet-ge◦ Jabse Service Manual Search 2021 ◦ Jabse PravopisonTap.bg ◦ Other service manual resources online : FixyaeServiceinfo