Service Manuals, User Guides, Schematic Diagrams or docs for : LENCO LCD-TV DVT1501 20110906062dvt1501manualsdut

<< Back | Home

Most service manuals and schematics are PDF files, so You will need Adobre Acrobat Reader to view : Acrobat Download Some of the files are DjVu format. Readers and resources available here : DjVu Resources
For the compressed files, most common are zip and rar. Please, extract files with Your favorite compression software ( WinZip, WinRAR ... ) before viewing. If a document has multiple parts, You should download all, before extracting.
Good luck. Repair on Your own risk. Make sure You know what You are doing.
Image preview - the first page of the document
20110906062dvt1501manualsdut


>> Download 20110906062dvt1501manualsdut documenatation <<

Text preview - extract from the document
               Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsinstructies----------------------------------------1
Kenmerkende eigenschappen-------------------------------------------------3
Schijfinformatie---------------------------------------------------------------------5
Voorpaneel---------------------------------------------------------------------------6
Achterpaneel------------------------------------------------------------------------8
Afstandsbediening----------------------------------------------------------------9
Systeemaansluitingen----------------------------------------------------------15
Aansluiten op stroombron---------------------------------------------------15
Aansluiten op externe AV signaalbron----------------------------------------15
Aansluiten op externe AV signaalbron (YPbPr) ---------------------------16
Aansluiten op externe AV signaalbron (SCART) --------------------------16
Aansluiten op extern AV apparaat (AV Output) ---------------------------17
Aansluiten van een koptelefoon------------------------------------------------17
Aansluiten op PC ------------------------------------------------------------------18
Aansluiten op TV-antenne-------------------------------------------------------19
TV-functie-------------------------------------------------------------------------20
Voorbereidingen--------------------------------------------------------------------20
Beeld instellen----------------------------------------------------------------------20
Geluid instellen---------------------------------------------------------------------22
Timer instellen----------------------------------------------------------------------23
Setup instellen----------------------------------------------------------------------23
NICAM-functie----------------------------------------------------------------27
Bediening voor het afspelen van DVD's----------------------------------28
USB en SD/MS/MMC-kaartfunctie-------------------------------------33
DVD opstartsysteem------------------------------------------------------------34
Andere functies------------------------------------------------------------------42
Externe AV inputfunctie----------------------------------------------------------42
Computerschermfunctie------------------------------------------------------42
Probleemoplossing--------------------------------------------------------------43
Specificaties---------------------------------------------------------44
Belangrijke veiligheidsinstructies

        Dit symbool waarschuwt de gebruiker voor onge◦ Jabse Service Manual Search 2020 ◦ Jabse Pravopis ◦ Other service manual resources online : FixyaeServiceinfo