Service Manuals, User Guides, Schematic Diagrams or docs for : MIELE V5869 2011052909007360

<< Back | Home

Most service manuals and schematics are PDF files, so You will need Adobre Acrobat Reader to view : Acrobat Download Some of the files are DjVu format. Readers and resources available here : DjVu Resources
For the compressed files, most common are zip and rar. Please, extract files with Your favorite compression software ( WinZip, WinRAR ... ) before viewing. If a document has multiple parts, You should download all, before extracting.
Good luck. Repair on Your own risk. Make sure You know what You are doing.
Image preview - the first page of the document
2011052909007360


>> Download 2011052909007360 documenatation <<

Text preview - extract from the document
Gebruiksaanwijzing voor de
wasautomaat
V 5869 WPS
Lees beslist de gebruiksaanwijzing        nl - NL
voordat u uw wasautomaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.      M.-Nr. 09 007 360
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal          Het afdanken van het apparaat
De verpakking beschermt het apparaat    Oude elektrische en elektronische ap-
tegen transportschade.           paraten bevatten meestal nog waarde-
                      volle materialen.
Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen
                      Ze bevatten echter ook schadelijke
omdat dit het milieu relatief weinig be-
                      stoffen die nodig zijn geweest om de
last en kan worden hergebruikt.
                      apparaten goed en veilig te laten functi-
Door hergebruik van verpakkingsmate-
                      oneren. Wanneer u uw oude apparaat
riaal wordt er op grondstoffen bespaard
                      bij het gewone afval doet of er op een
en wordt er minder afval geproduceerd.
                      andere manier niet goed mee omgaat,
Uw vakhandelaar neemt de verpakking    kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor
in het algemeen terug.           de gezondheid en het milieu.
                      Verwijder uw oude apparaat dan ook
                      nooit samen met het gewone afval,
                      maar lever het in bij een gemeentelijk
                      inzameldepot voor elektrische en elek-
                      tronische apparatuur.
                      Vraag uw handelaar indien nodig om
                      inlichtingen.
                      Het afgedankte apparaat moet tot die
                      tijd buiten het bereik van kinderen wor-
                      den opgeslagen.
2
                                                     Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Bediening van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ingebruikneming van de wasautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tips om energie en water te besparen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Energie- en waterverbruik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Gebruik van wasmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Zo wast u goed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Korte handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Maximaal centrifugetoerental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Voorprogrammering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Textielbehandelingssymbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Het wijzigen van het programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Het afbreken van een programma / Het wisselen van programma. . . . . . . . . . . . 29
Het onderbreken van een programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Het wijzigen van een gekozen programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Het bijvullen van de trommel of het voortijdig verwijderen van wasgoed
uit de trommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kinderbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
                                                            3
Inhoud

Wasmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Het juiste wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Wateronthardingsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wasmiddelen met verschillende componenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Middelen voor het nabehandelen van het wasgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  Automatisch spoelen met wasverzachter, synthetische stijfsels
  of vloeibare stijfsels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Het kleuren en ontkleuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Het reinigen van de trommel (Hygi◦ Jabse Service Manual Search 2024 ◦ Jabse PravopisonTap.bg ◦ Other service manual resources online : FixyaeServiceinfo