Service Manuals, User Guides, Schematic Diagrams or docs for : CISCO 8485DVB digitale-ontvanger-cisco-8485dvb_tcm14-12940

<< Back | Home

Most service manuals and schematics are PDF files, so You will need Adobre Acrobat Reader to view : Acrobat Download Some of the files are DjVu format. Readers and resources available here : DjVu Resources
For the compressed files, most common are zip and rar. Please, extract files with Your favorite compression software ( WinZip, WinRAR ... ) before viewing. If a document has multiple parts, You should download all, before extracting.
Good luck. Repair on Your own risk. Make sure You know what You are doing.
Image preview - the first page of the document
digitale-ontvanger-cisco-8485dvb_tcm14-12940


>> Download digitale-ontvanger-cisco-8485dvb_tcm14-12940 documenatation <<

Text preview - extract from the document
High-Definition
Personal Video Recorder
met Video-On-Demand
Cisco 8485DVB HD PVR
Goedgekeurd voor gebruik op het Ziggo-kabelnetwerk
Inhoud
Belangrijke symbolen ........................................................................................................................................2

Accessoirepakket ..............................................................................................................................................2

Introductie van de PVR .....................................................................................................................................3
  Welkom ............................................................................................................................................................3

Het belang van veiligheid..................................................................................................................................3

Klantenservice en technische ondersteuning................................................................................................3

PVR-overzicht .....................................................................................................................................................4
 Kenmerken van frontpaneel ............................................................................................................................4
 Verbindingen aan achterkant ...........................................................................................................................5

Mogelijkheden van de afstandsbediening ......................................................................................................6

Maak de PVR gereed voor Interactieve Televisie ...........................................................................................7
 Voordat u begint ..............................................................................................................................................7
 Overzicht ..........................................................................................................................................................7
 Voer de smartcard in........................................................................................................................................7
 Sluit de PVR aan op uw tv ...............................................................................................................................8
  PVR naar HDTV en DVD (HDMI-verbinding)..............................................................................................8
  PVR naar standaard-tv en DVD ..................................................................................................................9
  PVR naar standaard-tv, DVD en videorecorder ........................................................................................10

Afstandsbediening instellen om tv te bedienen (naar keuze) .................................................................... 11
 Directe programmamethode .......................................................................................................................... 11
 All Code Scan-methode .................................................................................................................................12
 Onthoud de code die functioneerde ..............................................................................................................12

Hoofdstuk Engels ............................................................................................................................................13

Appendix ...........................................................................................................................................................25
 TV Codes .......................................................................................................................................................26
 Informatie over technische ondersteuning ...................................................................................................36
 Reparatie Service Informatie .........................................................................................................................36
 Handelsmerken en kennisgevingen ..............................................................................................................37
 CE conformiteit ..............................................................................................................................................40Informatie en ondersteuning ....................................................................................... Zie achterkant omslag
                                                                                     1
Belangrijke symbolen

        Belangrijk: Het is belangrijk dat u de volgende informatie goed leest en begrijpt.


        Apparatuur correct verwijderen

        Dit merkteken, dat ook op uw apparaat staat, duidt erop dat het apparaat aan het einde van zijn
        gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden. Om mogelijke schade
        aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen,
        moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen.
        Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd. Als u de apparatuur wilt
        verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u dit product hebt gekocht of met
        de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten
        recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
        voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met
        ander bedrijfsafval voor verwijdering.

        Dit symbool "Herbruikbaar materiaal" op de transportverpakking, of in de gebruikershandleiding,
        geeft aan dat de artikelen kunnen worden hergebruikt.


        Het symbool "Herbruikbaar materiaal" op plastic onderdelen geeft aan dat de onderdelen
        opnieuw te gebruiken zijn.
Accessoirepakket
  Het accessoirepakket bevat: Personal Video Recorder (PVR), afstandsbediening en batterijen, PVR-
  installatiehandleiding, SCART-kabel, HDMITM-kabel, RF-coaxkabel en veiligheidsinstructies.
                                                   BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

                                                   Mededeling voor installateurs                                        Vermijd overbelasting van het lichtnet
                                                   De onderhoudsinstructies in deze mededeling zijn uitsluitend bedoeld voor
                                                   gebruik door bevoegd onderhoudspersoneel. Om het risico op een elektrische
                                                   schok te beperken, mag geen ander onderhoud worden uitgevoerd dan wat in                       WAARSCHUWING: Vermijd het gevaar van elektrische schok
                                                   de gebruiksinstructies vermeld staat, tenzij u bevoegd bent dat te doen.                   en brand! Het lichtnet, de stopcontacten, inwendige stopcontacten
                                                                                                          of verlengsnoeren mogen niet overbelast worden. Van producten
                                                                                                          die batterijstroom of andere krachtbronnen nodig hebben om te
                                                    Mededeling aan de systeeminstallateur
                                                                                       CAUTION                werken, moeten de toepasselijke gebruiksaanwijzingen worden
                                                    Voor dit apparaat, zal het coaxiale kabelschild/het
                                                    scherm zo dicht praktisch aan het punt van ingang
                                                                                      RISK OF ELECTRIC SHOCK         geraadpleegd.
                                                                                         DO NOT OPEN
                                                    worden aan de grond gezet van de kabel in het
                                                    gebouw. Voor producten die in de V.S. en Canada           VOORZICHTIG
                                                    worden verkocht, wordt deze herinnering verstrekt om
                                                    de aandacht van de systeeminstallateur aan Artikel
                                                                                      GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
                                                                                        SCHOK. NIET OPENEN.
                                                                                                         Vermijd beschadiging van het netsnoer
                                                    820-93 en Artikel 820-100 van NEC (of Canadees
                                                                                VOORZICHTIG: Om het risico van een elektrische
                                                                                                         Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer wordt gelopen of het niet bekneld
                                                    Elektrodeel van de Code 1) te roepen, dat richtlijnen
                                                    voor het juiste aan de grond zetten van het coaxiale  schok te beperken, mag de afscherming (of de    raakt, vooral bij stekkers, inwendige stopcontacten en op het punt waar het
                                                                                achter kant) niet verwijderd worden. Er bevinden
                                                    kabelschild verstrekt.
                                                                                zich geen onderdelen binnenin waaraan de      netsnoer uit het apparaat komt.
                                                                                gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Onderhoud
                                                                                moet door bevoegd onder houdspersoneel

                               Cisco 8485DVB DHCT
                                                                                worden uitgevoerd.                 Zorg voor ventilatie en kies een plek
                                                                                     WAARSCHUWING
                                                                                                         ◦ Jabse Service Manual Search 2023 ◦ Jabse PravopisonTap.bg ◦ Other service manual resources online : FixyaeServiceinfo